Denetleme Kurulu

Nesrin SEZER
Nesrin SEZER
Denetleme Kurulu Başkanı
Celil Can ANIK
Celil Can ANIK
Denetleme Kurulu Üyesi
Fatih Kaan AKKUŞ
Fatih Kaan AKKUŞ
Denetleme Kurulu Üyesi