Vizyon ve Misyon

Vizyon

YTÜROK olarak amacımız mühendislik sınırlarını zorlayarak, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri sadece takip etmek değil aynı zamanda bu gelişmelere katkıda bulunmak ve yaptığımız projelerle ülkemizde sınırlı olan Ar-Ge çalışmalarına yenilerini ekleyerek ülkemize katkı sağlamaktır.

Misyon

Üyelerimizin teknolojiye ayak uydurmalarını sağlamak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için:

  • Üyelerimize elektrik, elektronik, haberleşme, makine, mekatronik ve bilgisayar başta olmak üzere tüm mühendislik alanlarında edindikleri teorik bilgileri uygulamaya dönüştürebilecekleri laboratuvar ortamları sağlamak ve eğitimler vermek,
  • Proje yarışmaları düzenlenmesi, mevcut olan projelere katılım sağlanması, böylece geleceğin mühendislerine teknik ve pratik bir bakış açısı kazandırmak,
  • İş sahasını inceleme fırsatı veren teknik gezi organizasyonları ve sağlanan diğer eğitim olanaklarını sürekli kılmak,
  • Üyelerimizin kariyer gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla işverenlerle irtibat halinde olunması ve sektörden profesyonellerin öğrencilerle buluşturulmasıdır.