Enes Furkan Başlık
Enes Furkan Başlık
Yönetim Kurulu Başkanı
Alper Makaraç
Alper Makaraç
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Uğur Karaca
Uğur Karaca
Yönetim Kurulu Saymanı
Ceyda Aydın
Ceyda Aydın
Yönetim Kurulu Sekteri
Berkay Giyim
Berkay Giyim
Yönetim Kurulu Üyesi